DRGs in dieser Basis-DRG
Code Beschrieb
T36A Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980/1104 Aufwandspunkte oder Beatmung > 95 Std. und komplexe OR-Prozedur
T36B Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392/552 Aufwandspunkte oder komplexe Vakuumbehandlung

V7.0

A13
T36

V8.0

T36

V9.0

T36
A07